SZELLÁK ÜGYVÉDI IRODA

A polgári jog átfogja életünk szinte minden területét, a születéstől a halálig. A polgári jogviszonyok bonyolultak és összetettek, ezeket felsorolni szinte lehetetlen.

Irodánk polgári jogi tevékenysége kiterjed többek között:

  • a személyek jogára (pl. jogi személyekkel kapcsolatos ügyek ); 
  • a családjogra (házassági perek, szülői felügyeleti joggal, tartással kapcsolatos perek, stb.);
  • a dologi jogra (tulajdonjogi, birtokjogi jogviták, birtokvédelem, stb.);
  • a kötelmi jogra (szerződések szerkesztése (ajándékozási, adásvételi, tartási...), jogvitákban való képviselet, stb.);
  • az öröklési jogra (végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése, örökléssel kapcsolatos jogviták, stb.).

Fentieken túl vállaljuk ügyvédi fizetési felszólítás megküldését, fizetési meghagyás kibocsátása és végrehajtása iránti kérelem elektronikus beadását, ellentmondás esetén polgári perbeli képviseletet.

Eljárunk továbbá szerződés keretében és szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos ügyekben is. 

Ügyfeleink számára a leggyorsabb és leginkább költségkímélő eljárást javasoljuk a probléma megoldására, így amennyiben a per elkerülhető, akkor peren kívül is vállaljuk a képviseletet.

Polgári jogi ügyeivel keresse bizalommal irodánkat!